no.gas-globe.com

Tyskland | Statistics Tidligere verdier – årsoversikter i €/cent 16.10.2019 16:22

Pris / Type:
Prisnivå Superbensin År 2006
1,255 €

4,3 Ct
1,212 €

1/2006
1,258 €

4,6 Ct
1,212 €

2/2006
1,266 €

6,2 Ct
1,204 €

3/2006
1,337 €

10,4 Ct
1,233 €

4/2006
1,340 €

10,3 Ct
1,237 €

5/2006
1,352 €

11,7 Ct
1,234 €

6/2006
1,376 €

12,0 Ct
1,256 €

7/2006
1,346 €

8,8 Ct
1,257 €

8/2006
1,230 €

2,7 Ct
1,203 €

9/2006
1,193 €

3,8 Ct
1,155 €

10/2006
1,191 €

3,6 Ct
1,154 €

11/2006
1,206 €

4,3 Ct
1,163 €

12/2006
Rød søyle:Prisendringer som skyldes tilbydernes bruttofortjeneste (tillegg til den kalkulatoriske effektive råoljeprisen etter dollarkurs og avgifter)
Blå søyle:Prisendringer som skyldes råoljepris/dollarkurs/avgifter. Endringene beregnes på bakgrunn av den aktuelle råoljeprisen/dollarkursen til enhver tid. Det er ikke tatt hensyn til spesialpriser som følge av leveringsavtaler, lagerhold etc.
Merk: Ved bensinopplysninger før mai 2006 kan fordelingen av verdiene på røde/blå søyler avvike litt, fordi eurokursen i tidsrommet før 5/2006 ble oppdatert hver måned.