no.gas-globe.com

Tyskland | Statistics Tidligere verdier – årsoversikter i €/cent 16.10.2019 15:53

Pris / Type:
Prisnivå Diesel År 2002

1/2002
0,800 €

5,3 Ct
0,747 €

2/2002
0,831 €

5,9 Ct
0,771 €

3/2002
0,861 €

6,8 Ct
0,793 €

4/2002
0,834 €

6,5 Ct
0,770 €

5/2002
0,835 €

7,0 Ct
0,766 €

6/2002
0,825 €

5,4 Ct
0,771 €

7/2002
0,825 €

4,9 Ct
0,776 €

8/2002
0,839 €

4,8 Ct
0,791 €

9/2002
0,857 €

7,0 Ct
0,787 €

10/2002
0,828 €

5,7 Ct
0,770 €

11/2002
0,850 €

7,4 Ct
0,776 €

12/2002
Rød søyle:Prisendringer som skyldes tilbydernes bruttofortjeneste (tillegg til den kalkulatoriske effektive råoljeprisen etter dollarkurs og avgifter)
Blå søyle:Prisendringer som skyldes råoljepris/dollarkurs/avgifter. Endringene beregnes på bakgrunn av den aktuelle råoljeprisen/dollarkursen til enhver tid. Det er ikke tatt hensyn til spesialpriser som følge av leveringsavtaler, lagerhold etc.
Merk: Ved bensinopplysninger før mai 2006 kan fordelingen av verdiene på røde/blå søyler avvike litt, fordi eurokursen i tidsrommet før 5/2006 ble oppdatert hver måned.