no.gas-globe.com

Bensin-/drivstoffpriser | Nord-Amerika | USD U.S. Dollar ($) / liter

Internasjonale priser

Europa | Asia | Afrika | Nord-Amerika | Mellom-Amerika | Sør-Amerika | Australia


  Internasjonale priser (aktuell 228101 Prismeldinger)
 
Land
Superbensin  USD/liter
Superpluss  USD/liter
Diesel  USD/liter
(1) Canada 1,67 1,69 1,65
* Stjerner (0 til 3 stjerner) angir påliteligheten/aktualiteten til den oppgitte prisen. Jo flere stjerner som står bak prisen, desto mer pålitelige/aktuelle er prisopplysningene. De hittil oppgitte prisene regnet opp mot dagens antatte nivå ved hjelp av kursutviklingen For øde områder er det nyttig å se på enkeltmeldingene for å danne seg et bilde av kvaliteten på dem. Klikk på landsnavnet for å se enkeltmeldinger.

© by no.gas-globe.com