no.gas-globe.com

Bensin-/drivstoffpriser | Sør-Amerika | USD U.S. Dollar ($) / liter

Internasjonale priser

/

  Internasjonale priser (aktuell 185364 Prismeldinger)
 
Land
Superbensin  USD/liter
Superpluss  USD/liter
Diesel  USD/liter
Argentina 1,14 1,16 1,02
Aruba 1,05 - 1,06
Bolivia 0,56 - 0,55
Brasil 1,23 1,25 1,03
Chile 1,32 1,66 0,97
Colombia 0,89 1,47 0,82
Ecuador 0,42 - 0,29
Falklandsøyene - - -
Fransk Guyana 1,60 - 1,50
Guyana 0,92 - 0,90
Paraguay 1,15 - 1,01
Peru 1,16 1,48 1,02
Pitcairnøyene - - -
Surinam 1,24 - 1,16
Sør-Georgia - - -
Uruguay 1,72 1,75 1,44
Venezuela 0,08 - 0,06
* Stjerner (0 til 3 stjerner) angir påliteligheten/aktualiteten til den oppgitte prisen. Jo flere stjerner som står bak prisen, desto mer pålitelige/aktuelle er prisopplysningene. De hittil oppgitte prisene regnet opp mot dagens antatte nivå ved hjelp av kursutviklingen For øde områder er det nyttig å se på enkeltmeldingene for å danne seg et bilde av kvaliteten på dem. Klikk på landsnavnet for å se enkeltmeldinger.

© by no.gas-globe.com