no.gas-globe.com

Bensin-/drivstoffpriser | Sør-Amerika | USD U.S. Dollar ($) / liter

Internasjonale priser

/

  Internasjonale priser (aktuell 185364 Prismeldinger)
 
Land
Superbensin  USD/liter
Superpluss  USD/liter
Diesel  USD/liter
Argentina 1,11 1,13 1,00
Aruba 1,02 - 1,03
Bolivia 0,54 - 0,53
Brasil 1,20 1,22 1,00
Chile 1,29 1,61 0,95
Colombia 0,86 1,43 0,80
Ecuador 0,41 - 0,29
Falklandsøyene - - -
Fransk Guyana 1,55 - 1,46
Guyana 0,89 - 0,88
Paraguay 1,12 - 0,99
Peru 1,13 1,44 0,99
Pitcairnøyene - - -
Surinam 1,20 - 1,13
Sør-Georgia - - -
Uruguay 1,68 1,70 1,40
Venezuela 0,07 - 0,06
* Stjerner (0 til 3 stjerner) angir påliteligheten/aktualiteten til den oppgitte prisen. Jo flere stjerner som står bak prisen, desto mer pålitelige/aktuelle er prisopplysningene. De hittil oppgitte prisene regnet opp mot dagens antatte nivå ved hjelp av kursutviklingen For øde områder er det nyttig å se på enkeltmeldingene for å danne seg et bilde av kvaliteten på dem. Klikk på landsnavnet for å se enkeltmeldinger.

© by no.gas-globe.com