no.gas-globe.com

Bensin-/drivstoffpriser | Sør-Amerika | USD U.S. Dollar ($) / liter

Internasjonale priser

/

  Internasjonale priser (aktuell 156503 Prismeldinger)
 
Land
Superbensin  USD/liter
Superpluss  USD/liter
Diesel  USD/liter
Argentina 1,25 1,27 1,14
Aruba 1,02 - 1,03
Bolivia 0,53 - 0,53
Brasil 1,23 1,25 1,00
Chile 1,27 1,61 0,93
Colombia 0,89 1,43 0,82
Ecuador 0,44 - 0,30
Falklandsøyene - - -
Fransk Guyana 1,54 - 1,45
Guyana 0,90 - 0,88
Paraguay 1,10 - 0,94
Peru 1,12 1,43 0,95
Pitcairnøyene - - -
Surinam 1,19 - 1,12
Sør-Georgia - - -
Uruguay 1,67 1,69 1,48
Venezuela 0,07 - 0,06
* Stjerner (0 til 3 stjerner) angir påliteligheten/aktualiteten til den oppgitte prisen. Jo flere stjerner som står bak prisen, desto mer pålitelige/aktuelle er prisopplysningene. De hittil oppgitte prisene regnet opp mot dagens antatte nivå ved hjelp av kursutviklingen For øde områder er det nyttig å se på enkeltmeldingene for å danne seg et bilde av kvaliteten på dem. Klikk på landsnavnet for å se enkeltmeldinger.

© by no.gas-globe.com