no.gas-globe.com

Bensin-/drivstoffpriser | Sør-Amerika | USD U.S. Dollar ($) / liter

Internasjonale priser

/

  Internasjonale priser (aktuell 160698 Prismeldinger)
 
Land
Superbensin  USD/liter
Superpluss  USD/liter
Diesel  USD/liter
Argentina 1,26 1,28 1,15
Aruba 1,02 - 1,03
Bolivia 0,54 - 0,53
Brasil 1,22 1,24 0,99
Chile 1,29 1,61 0,94
Colombia 0,88 1,43 0,85
Ecuador 0,42 - 0,28
Falklandsøyene - - -
Fransk Guyana 1,55 - 1,45
Guyana 0,90 - 0,88
Paraguay 1,15 - 0,95
Peru 1,14 1,44 0,97
Pitcairnøyene - - -
Surinam 1,19 - 1,12
Sør-Georgia - - -
Uruguay 1,66 1,68 1,50
Venezuela 0,07 - 0,06
* Stjerner (0 til 3 stjerner) angir påliteligheten/aktualiteten til den oppgitte prisen. Jo flere stjerner som står bak prisen, desto mer pålitelige/aktuelle er prisopplysningene. De hittil oppgitte prisene regnet opp mot dagens antatte nivå ved hjelp av kursutviklingen For øde områder er det nyttig å se på enkeltmeldingene for å danne seg et bilde av kvaliteten på dem. Klikk på landsnavnet for å se enkeltmeldinger.

© by no.gas-globe.com