no.gas-globe.com

Bensin-/drivstoffpriser | Sør-Amerika | USD U.S. Dollar ($) / liter

Internasjonale priser

/

  Internasjonale priser (aktuell 185364 Prismeldinger)
 
Land
Superbensin  USD/liter
Superpluss  USD/liter
Diesel  USD/liter
Argentina 0,94 0,96 0,85
Aruba 0,86 - 0,87
Bolivia 0,46 - 0,45
Brasil 1,02 1,04 0,85
Chile 1,09 1,37 0,80
Colombia 0,73 1,22 0,68
Ecuador 0,35 - 0,24
Falklandsøyene - - -
Fransk Guyana 1,32 - 1,24
Guyana 0,76 - 0,74
Paraguay 0,95 - 0,84
Peru 0,96 1,22 0,84
Pitcairnøyene - - -
Surinam 1,02 - 0,96
Sør-Georgia - - -
Uruguay 1,42 1,44 1,19
Venezuela 0,06 - 0,05
* Stjerner (0 til 3 stjerner) angir påliteligheten/aktualiteten til den oppgitte prisen. Jo flere stjerner som står bak prisen, desto mer pålitelige/aktuelle er prisopplysningene. De hittil oppgitte prisene regnet opp mot dagens antatte nivå ved hjelp av kursutviklingen For øde områder er det nyttig å se på enkeltmeldingene for å danne seg et bilde av kvaliteten på dem. Klikk på landsnavnet for å se enkeltmeldinger.

© by no.gas-globe.com