no.gas-globe.com

Bensin-/drivstoffpriser | Sør-Amerika | USD U.S. Dollar ($) / liter

Internasjonale priser

/

  Internasjonale priser (aktuell 185364 Prismeldinger)
 
Land
Superbensin  USD/liter
Superpluss  USD/liter
Diesel  USD/liter
Argentina 0,99 1,01 0,89
Aruba 0,91 - 0,92
Bolivia 0,49 - 0,48
Brasil 1,07 1,09 0,90
Chile 1,15 1,45 0,85
Colombia 0,77 1,29 0,72
Ecuador 0,37 - 0,26
Falklandsøyene - - -
Fransk Guyana 1,39 - 1,31
Guyana 0,80 - 0,79
Paraguay 1,01 - 0,88
Peru 1,01 1,29 0,89
Pitcairnøyene - - -
Surinam 1,08 - 1,01
Sør-Georgia - - -
Uruguay 1,50 1,53 1,26
Venezuela 0,07 - 0,05
* Stjerner (0 til 3 stjerner) angir påliteligheten/aktualiteten til den oppgitte prisen. Jo flere stjerner som står bak prisen, desto mer pålitelige/aktuelle er prisopplysningene. De hittil oppgitte prisene regnet opp mot dagens antatte nivå ved hjelp av kursutviklingen For øde områder er det nyttig å se på enkeltmeldingene for å danne seg et bilde av kvaliteten på dem. Klikk på landsnavnet for å se enkeltmeldinger.

© by no.gas-globe.com