no.gas-globe.com

Bensin-/drivstoffpriser | Sør-Amerika | USD U.S. Dollar ($) / liter

Internasjonale priser

/

  Internasjonale priser (aktuell 152039 Prismeldinger)
 
Land
Superbensin  USD/liter
Superpluss  USD/liter
Diesel  USD/liter
Argentina 1,29 1,32 1,19
Aruba 1,02 - 1,03
Bolivia 0,55 - 0,54
Brasil 1,21 1,24 0,99
Chile 1,32 1,61 0,93
Colombia 0,96 1,43 0,87
Ecuador 0,42 - 0,29
Falklandsøyene - - -
Fransk Guyana 1,54 - 1,44
Guyana 0,90 - 0,88
Paraguay 1,16 - 0,95
Peru 1,13 1,43 0,92
Pitcairnøyene - - -
Surinam 1,18 - 1,11
Sør-Georgia - - -
Uruguay 1,66 1,68 1,54
Venezuela 0,07 - 0,06
* Stjerner (0 til 3 stjerner) angir påliteligheten/aktualiteten til den oppgitte prisen. Jo flere stjerner som står bak prisen, desto mer pålitelige/aktuelle er prisopplysningene. De hittil oppgitte prisene regnet opp mot dagens antatte nivå ved hjelp av kursutviklingen For øde områder er det nyttig å se på enkeltmeldingene for å danne seg et bilde av kvaliteten på dem. Klikk på landsnavnet for å se enkeltmeldinger.

© by no.gas-globe.com