no.gas-globe.com

Bensin-/drivstoffpriser | Australia | USD U.S. Dollar ($) / liter

Internasjonale priser

/

  Internasjonale priser (aktuell 185364 Prismeldinger)
 
Land
Superbensin  USD/liter
Superpluss  USD/liter
Diesel  USD/liter
(1) Samoa 0,78 - -
(2) Samoa 0,83 - -
(3) Australia 0,98 1,23 0,99
(4) Ny-Kaledonia 1,06 - -
(5) Guam 1,11 - 1,14
(6) Salomonøyene 1,18 - -
(7) Vanuatu 1,18 - 1,10
(8) Tuvalu 1,25 - -
(9) Fiji 1,33 - -
(10) New Zealand 1,38 1,40 0,98
* Stjerner (0 til 3 stjerner) angir påliteligheten/aktualiteten til den oppgitte prisen. Jo flere stjerner som står bak prisen, desto mer pålitelige/aktuelle er prisopplysningene. De hittil oppgitte prisene regnet opp mot dagens antatte nivå ved hjelp av kursutviklingen For øde områder er det nyttig å se på enkeltmeldingene for å danne seg et bilde av kvaliteten på dem. Klikk på landsnavnet for å se enkeltmeldinger.

© by no.gas-globe.com