no.gas-globe.com

Bensin-/drivstoffpriser | Australia | USD U.S. Dollar ($) / liter

Internasjonale priser

/

  Internasjonale priser (aktuell 185364 Prismeldinger)
 
Land
Superbensin  USD/liter
Superpluss  USD/liter
Diesel  USD/liter
Australia 0,92 1,17 0,93
Cookøyene - - -
Fiji 1,26 - -
Fransk Polynesia - - -
Guam 1,05 - 1,08
Kokosøyene - - -
Marshalløyene - - -
Nauru - - -
New Zealand 1,30 1,32 0,93
Niue - - -
Norfolkøya - - -
Ny-Kaledonia 1,00 - -
Øst-Timor - - -
Papua Ny-Guinea - - -
Salomonøyene 1,11 - -
Samoa 0,78 - -
Samoa 0,73 - -
Tokelau - - -
Tonga - - -
Tuvalu 1,18 - -
Vanuatu 1,12 - 1,04
Wallis og Futuna - - -
* Stjerner (0 til 3 stjerner) angir påliteligheten/aktualiteten til den oppgitte prisen. Jo flere stjerner som står bak prisen, desto mer pålitelige/aktuelle er prisopplysningene. De hittil oppgitte prisene regnet opp mot dagens antatte nivå ved hjelp av kursutviklingen For øde områder er det nyttig å se på enkeltmeldingene for å danne seg et bilde av kvaliteten på dem. Klikk på landsnavnet for å se enkeltmeldinger.

© by no.gas-globe.com