no.gas-globe.com

Bensin-/drivstoffpriser | Afrika | USD U.S. Dollar ($) / liter

Internasjonale priser

/

  Internasjonale priser (aktuell 140802 Prismeldinger)
 
Land
Superbensin  USD/liter
Superpluss  USD/liter
Diesel  USD/liter
Algerie 0,26 0,28 0,15
Angola 1,02 - 0,69
Benin 0,94 - 0,96
Botswana 0,80 - 0,80
Burundi 1,31 - 1,28
Burkina Faso 1,25 - 1,11
Den demokratiske republikk Kongo - - 1,16
Den sentralafrikanske republikk 1,53 - 1,53
Djibouti 1,66 - 1,11
Egypt 0,35 - 0,21
Ekvatorial-Guinea 0,78 - -
Elfenbenskysten 1,22 - 1,07
Eritrea 1,73 - 0,85
Etiopia 0,81 - 0,71
Gabon 1,48 - -
Gambia 1,23 - 1,14
Ghana 0,96 1,12 0,92
Guinea 1,08 - 1,08
Guinea-Bissau - - -
Kamerun 1,12 - 1,02
Kapp Verde 1,23 - 0,97
Kenya 1,03 - 0,91
Komorene - - -
Kongo - - -
Lesotho 0,83 - 0,84
Liberia 0,92 - 0,91
Libya 0,14 - 0,10
Madagaskar 1,27 - 1,06
Malawi 1,44 - 1,41
Mali 1,25 - 1,10
Marokko 1,09 1,30 0,92
Mauritania 1,28 - 1,13
Mauritius 1,19 - 0,94
Mayotte - - -
Mosambik 0,90 1,36 0,75
Namibia 0,86 - 0,84
Nigeria 0,67 - 0,73
Niger 0,98 - 1,00
Rwanda 1,28 - 1,28
Réunion 1,60 - 1,18
Senegal 1,34 - 1,19
Sierra Leone 0,90 - -
Somalia - - -
St. Helena - - -
Sudan 0,64 - 0,64
Swaziland 0,92 - 0,93
São Tomé og Príncipe - - -
Sør-Afrika 1,01 1,24 1,00
Tanzania 0,96 - 0,91
Togo 0,88 - 0,90
Tsjad 0,99 - 1,03
Tunis 0,79 - 0,66
Uganda 1,12 - 0,92
Vest-Sahara 0,82 - 0,63
Zambia 1,32 - 1,15
Zimbabwe 1,15 - 1,10
* Stjerner (0 til 3 stjerner) angir påliteligheten/aktualiteten til den oppgitte prisen. Jo flere stjerner som står bak prisen, desto mer pålitelige/aktuelle er prisopplysningene. De hittil oppgitte prisene regnet opp mot dagens antatte nivå ved hjelp av kursutviklingen For øde områder er det nyttig å se på enkeltmeldingene for å danne seg et bilde av kvaliteten på dem. Klikk på landsnavnet for å se enkeltmeldinger.

© by no.gas-globe.com