no.gas-globe.com

Bensin-/drivstoffpriser | Afrika | USD U.S. Dollar ($) / liter

Internasjonale priser

/

  Internasjonale priser (aktuell 185364 Prismeldinger)
 
Land
Superbensin  USD/liter
Superpluss  USD/liter
Diesel  USD/liter
Algerie 0,23 0,25 0,13
Angola 0,70 - 0,47
Benin 0,84 - 0,85
Botswana 0,70 - 0,69
Burundi 1,12 - 1,12
Burkina Faso 1,02 - 0,89
Den demokratiske republikk Kongo - - 1,03
Den sentralafrikanske republikk 1,36 - 1,36
Djibouti 1,48 - 0,99
Egypt 0,33 - 0,21
Ekvatorial-Guinea 0,70 - -
Elfenbenskysten 1,03 - 0,95
Eritrea 1,55 - 0,76
Etiopia 0,64 - 0,57
Gabon 1,33 - -
Gambia 1,10 - 1,00
Ghana 0,86 1,00 0,85
Guinea 0,91 - 0,91
Guinea-Bissau - - -
Kamerun 0,98 - 0,90
Kapp Verde 1,16 - 0,93
Kenya 0,96 - 0,86
Komorene - - -
Kongo - - -
Lesotho 0,67 - 0,67
Liberia 0,81 - 0,82
Libya 0,13 - 0,09
Madagaskar 1,10 - 0,92
Malawi 1,16 - 1,14
Mali 1,09 - 0,97
Marokko 1,03 1,16 0,87
Mauritania 1,01 - 0,94
Mauritius 1,18 - 0,95
Mayotte - - -
Mosambik 0,96 1,21 0,86
Namibia 0,75 - 0,77
Nigeria 0,51 - 0,56
Niger 0,90 - 0,93
Rwanda 1,13 - 1,12
Réunion 1,46 - 1,10
Senegal 1,13 - 0,99
Sierra Leone 0,80 - -
Somalia - - -
St. Helena - - -
Sudan 0,29 - 0,51
Swaziland 0,82 - 0,82
São Tomé og Príncipe - - -
Sør-Afrika 0,90 1,10 0,92
Tanzania 0,89 - 0,85
Togo 0,83 - 0,84
Tsjad 0,87 - 0,90
Tunis 0,66 - 0,56
Uganda 0,98 - 0,85
Vest-Sahara 0,73 - 0,61
Zambia 1,24 - 1,09
Zimbabwe 1,14 - 1,15
* Stjerner (0 til 3 stjerner) angir påliteligheten/aktualiteten til den oppgitte prisen. Jo flere stjerner som står bak prisen, desto mer pålitelige/aktuelle er prisopplysningene. De hittil oppgitte prisene regnet opp mot dagens antatte nivå ved hjelp av kursutviklingen For øde områder er det nyttig å se på enkeltmeldingene for å danne seg et bilde av kvaliteten på dem. Klikk på landsnavnet for å se enkeltmeldinger.

© by no.gas-globe.com