no.gas-globe.com

Bensin-/drivstoffpriser | Afrika | USD U.S. Dollar ($) / liter

Internasjonale priser

/

  Internasjonale priser (aktuell 185364 Prismeldinger)
 
Land
Superbensin  USD/liter
Superpluss  USD/liter
Diesel  USD/liter
Algerie 0,24 0,26 0,14
Angola 0,74 - 0,50
Benin 0,88 - 0,90
Botswana 0,74 - 0,72
Burundi 1,19 - 1,18
Burkina Faso 1,07 - 0,94
Den demokratiske republikk Kongo - - 1,09
Den sentralafrikanske republikk 1,43 - 1,44
Djibouti 1,56 - 1,05
Egypt 0,35 - 0,22
Ekvatorial-Guinea 0,74 - -
Elfenbenskysten 1,09 - 1,01
Eritrea 1,63 - 0,80
Etiopia 0,67 - 0,60
Gabon 1,41 - -
Gambia 1,16 - 1,06
Ghana 0,91 1,06 0,90
Guinea 0,96 - 0,96
Guinea-Bissau - - -
Kamerun 1,03 - 0,95
Kapp Verde 1,22 - 0,98
Kenya 1,01 - 0,91
Komorene - - -
Kongo - - -
Lesotho 0,70 - 0,71
Liberia 0,86 - 0,86
Libya 0,13 - 0,09
Madagaskar 1,16 - 0,97
Malawi 1,22 - 1,20
Mali 1,15 - 1,02
Marokko 1,09 1,22 0,92
Mauritania 1,07 - 0,99
Mauritius 1,24 - 1,00
Mayotte - - -
Mosambik 1,01 1,27 0,91
Namibia 0,79 - 0,81
Nigeria 0,54 - 0,60
Niger 0,95 - 0,99
Rwanda 1,19 - 1,18
Réunion 1,54 - 1,16
Senegal 1,19 - 1,05
Sierra Leone 0,84 - -
Somalia - - -
St. Helena - - -
Sudan 0,31 - 0,54
Swaziland 0,86 - 0,86
São Tomé og Príncipe - - -
Sør-Afrika 0,95 1,17 0,97
Tanzania 0,94 - 0,90
Togo 0,88 - 0,89
Tsjad 0,92 - 0,95
Tunis 0,70 - 0,59
Uganda 1,03 - 0,90
Vest-Sahara 0,77 - 0,64
Zambia 1,31 - 1,15
Zimbabwe 1,20 - 1,22
* Stjerner (0 til 3 stjerner) angir påliteligheten/aktualiteten til den oppgitte prisen. Jo flere stjerner som står bak prisen, desto mer pålitelige/aktuelle er prisopplysningene. De hittil oppgitte prisene regnet opp mot dagens antatte nivå ved hjelp av kursutviklingen For øde områder er det nyttig å se på enkeltmeldingene for å danne seg et bilde av kvaliteten på dem. Klikk på landsnavnet for å se enkeltmeldinger.

© by no.gas-globe.com